top of page
ester ferrando

ester ferrando

Havent dinat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"El nostre dia a dia està ple de subtils rituals que pausen els esdeveniments.  Havent dinat ens evoca el que ja ha estat i el que vindrà i així successivament. " 

bottom of page