Vacuitat.

Edita: Institut Municipal d'Acció cultural, 2000