Catàleg  de l’exposició individual De cos absent i altres restes orgàniques 

Edició del Museu d'art Modern de Tarragona, Diputació de Tarragona

CL.T-I.039-2006