top of page

Fer un referèndum és inconstitucional

En Cataluña hay pensamiento único. Fer Catalunya és inconstitucional. En la Constitución hay pensamiento único…», 2014.

 

«Si s’insisteix en el fet que la Constitució és la barrera que no és, potser l’única clau per obrir-la, per enderrocar-la com si d’un mur de Berlín qualsevol es tractés (el mur que simbolitza tots els murs i que, com tots, acabà caient), sigui un bon cop… d’interrogant?»

bottom of page